top of page

Grupo

Público·56 miembros

Alexander Napisy Polskie


Download File >> https://urlin.us/2tlKeEAlexander Napisy Polskie


Urodził się 6 czerwca 1937 roku w Dniepropetrowsku (obecnie Dniepr). W latach 1957-1958 studiował na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa, a następnie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1962 r. ukończył UW z tytułem magistra. W 1965 r. ukończył studia doktoranckie Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, a rok później obronił pracę doktorską zatytułowaną Powieści Ignacego Krasickiego i ich rola w rozwoju tego gatunku w literaturze polskiej. Na podstawie rozprawy Kształtowanie się powieści polskiej i literatury europejskiej: Średniowiecze. Odrodzenie. Barok. w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Od 1965 roku pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk.


Jest założycielem polonistyki na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie. Jest autorem ponad pięciuset prac naukowych. To slawista o szerokich zainteresowaniach naukowych, badacz literatury polskiej i innych literatur słowiańskich w kontekście europejskim, zagadnień teorii literatury, problematyki antropologii historycznej, kultury i cywilizacji europejskiej. Zajmuje się głównie historią literatury i kulturą polską we wspólnym kontekście europejskim oraz stosunkami polsko-rosyjskimi.


Henryk Wujec: Napisy ulegają zmianom. Ja widziałem różne napisy w miejscach masowej zagłady - zresztą byłem jako dziecko, przez kilka tygodni więźniem w Majdanku - i mnie się te napisy nie podobają często, one zwierają coś co razi. Myślę, że to też będzie mogło ulec zmianie. Władze Jedwabnego mówią, że śledztwo jest w toku, że nie wszystko jest wiadome, a więc jeśli to śledztwo zostanie zakończone, to myślę, że wyniki tego śledztwa będzie można przedstawić tam i nie ukrywać. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do prawdy. 59ce067264


https://www.stbarnabasgreekschool.com/group/mysite-231-group/discussion/001391db-a3ea-4afa-bfc6-15d12198bdc4

Acerca de

¡Bienvenido al grupo! Puedes conectarte con otros miembros, ...
bottom of page